Шүүх хуралдааны зар

Хайлт хийх
// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо asc Шүүх Оруулсан
6188 зар байна (Хуудас 1/124)
2014.05.03 Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх 2016.04.26 9:5
2014.07.24 Багахангай, Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2015.08.05 14:57
2014.09.05 Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2016.09.30 10:2
2014.09.15 Орхон аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2015.09.11 15:19
2014.09.30 Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2015.09.29 11:34
2014.10.14 Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2015.10.12 13:49
2014.11.16 Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2015.12.11 13:49
2014.11.22 Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2015.12.22 9:29
2014.12.31 Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2015.12.28 8:42
2015.01.04 Говьсүмбэр аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2015.12.30 8:44
2015.01.04 Баянхонгор аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2015.12.30 17:0
2015.01.04 Баянхонгор аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2015.12.30 17:29
2015.01.04 Орхон аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2015.12.31 16:29
2015.01.11 Говьсүмбэр, Дорноговь аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх 2016.01.07 16:50
2015.01.15 Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2016.01.11 12:23
2015.01.27 Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2016.01.21 11:55
2015.01.27 Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2016.01.21 11:58
2015.02.01 Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2016.01.28 18:37
2015.02.03 Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2016.01.28 18:38
2015.02.15 Дорнод аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2016.02.15 16:5
2015.02.15 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын шүүх 2016.02.29 14:40
2015.02.22 Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2016.02.18 10:35
2015.02.22 Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2016.02.18 17:2
2015.02.23 Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2016.02.18 15:3
2015.02.24 Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2016.02.18 15:5
2015.02.25 Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2016.02.18 15:24
2015.02.25 Орхон аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2016.02.18 18:55
2015.02.25 Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2016.02.19 17:44
2015.03.02 Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2016.02.25 16:20
2015.03.02 Баян-Өлгий, Увс, Ховд аймгийн Эрүүгий хэргийн давж заалдах шатны шүүх 2016.02.26 16:42
2015.03.09 Орхон аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2016.03.03 19:28
2015.03.15 Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2016.03.10 10:59
2015.03.17 Булган, Орхон, Хөвсгөл аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх 2016.03.11 13:52
2015.03.22 Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2016.03.17 13:47
2015.03.31 Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2016.03.28 11:16
2015.04.10 Баянхонгор аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2016.04.08 14:24
2015.04.25 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх 2016.04.13 13:19
2015.04.25 Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх 2016.04.13 13:19
2015.05.05 Дорноговь аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2016.04.29 8:36
2015.05.09 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь Сум дундын шүүх 2016.05.09 10:1
2015.05.12 Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2016.05.06 10:51
2015.05.27 Дорноговь аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2015.07.24 16:8
2015.06.07 Сэлэнгэ аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 2016.06.03 15:55
2015.06.29 Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2015.10.26 15:32
2015.06.29 Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2015.10.26 15:45
2015.06.30 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь Сум дундын шүүх 2015.11.08 18:6
2015.06.30 Багахангай, Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2015.08.05 15:9
2015.06.30 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын шүүх 2015.08.28 16:38
2015.07.01 Багахангай, Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2015.07.16 16:10
2015.07.01 Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх 2015.07.17 7:58