Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2018-01-08
Шүүх Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

09 цаг 00 минут

Л.Цэдэвдоржийн хүсэлттэй “Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг хянан хэлэлцэж, хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

09 цаг 15 минут

Г.Баярсайханы хүсэлттэй “Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг хянан хэлэлцэж, хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

09 цаг 30 минут

Б.Оюунцэцэгийн хүсэлттэй “Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг хянан хэлэлцэж, хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

09 цаг 45 минут

Б.Чулуунцэцэгийн хүсэлттэй “Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг хянан хэлэлцэж, хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

10 цаг 00 минут

Г.Эрдэнэбаярын хүсэлттэй “Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг хянан хэлэлцэж, хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

10 цаг 20 минут

С.Сайнхүүгийн хүсэлттэй “Б.Ганцэцэгийг эрэн сурвалжлуулах тухай” иргэний хэргийг хянан хэлэлцэж, хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

10 цаг 30 минут

Т.Энхболдын нэхэмжлэлтэй “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар”-т холбогдох “300,000 төгрөг гаргуулах, Т.Энхболдын гадаадад зорчих эрхийг сэргээлгэх тухай” иргэний хэргийг хянан хэлэлцэж, нэхэмжлэгч нэхэмжлэлийн шаардлагаасаа татгалзсныг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

11 цаг 30 минут

Б.Розагийн нэхэмжлэлтэй, Н.Нүүдэлд холбогдох “1,000,000 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцэж, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

14 цаг 30 минут

“МДТОФ”ХК-ийн нэхэмжлэлтэй, П.Анхболдод холбогдох “31,581,000 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцэж, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

Оруулсан 2018-01-09 09:01:13
Үзсэн 142

Хэвлэх | Буцах