Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2017-03-31
Шүүх Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БОР-ӨНДӨР СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХ

/2017.03.27-2017.03.31/ 

2017 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн /Мягмар гараг/ 10:00 цаг  

  Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын Прокурорын газраас Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91 дүгээр зүйлийн 91.1 дэх хэсэгт зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн О.Бөхбаатарт холбогдох эрүүгийн хэрэг

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүх хуралдааныг даргалагч Ерөнхий шүүгч Т.Болормаа

Шүүгч С.Байгальмаа, шүүгч М.Энхмандах

ШХНБД: Н.Батзаяа

Шийдвэрлэсэн байдал: Улсын яллагчийн зүгээс 13 жил 6 сарын хорих ял оногдуулах саналыг гаргахад, Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91 дүгээр зүйлийн 91.1 дэх хэсэгт зааснаар “Бусдыг санаатай алах” гэмт хэрэгт шүүх бүрэлдэхүүн 12 жилийн хорих ялыг чанга дэглэмтэй хорих ангид эдлүүлэхээр шийдвэрлэж, хохирогчоос нэхэмжилсэн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

2017 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн /Баасан гараг/ 10:00 цаг  

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын Прокурорын газраас Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 96 дугаар зүйлийн 96.1 дэх хэсэгт зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн С.Баярсайханд холбогдох эрүүгийн хэрэг.

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүх хуралдааныг даргалагч шүүгч С.Байгальмаа,

Шүүгч М.Энхмандах, шүүгч Р.Батбаяр

ШХНБД: Б.Туяа

Шийдвэрлэсэн байдал: С.Баярсайханд холбогдох шүүх хурал 2017 оны 04 сарын 03-ны өдрийг хүртэл хойшилсон.

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БОР-ӨНДӨР СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХ

/2017.03.27-2017.03.31/

2017 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн /Лхагва  гараг/ 10:00 цаг

¯ðèéí îä ÕÕÊ-èéí нэхэмжлэлтэй, õàðèóöàã÷ Ë.Íàñàíáàòàä õîëáîãäîõ иргэний хэргийн талаар

1.Нэхэмжлэлийн шаардлага: 2.794.000 төгрөг гаргуулах тухай хэргийг хянан хэлэлцэх

Шүүгч: Ð.Áàòáàÿð

ШХНБД: Н.Батзаяа

Шийдсэн байдал: Çîõèã÷èäûí ýâëýðëèéã áàòàëæ õÿëáàðøóóëñàí æóðìààð шийдвэрлэñýí.

2017 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн /Áààñàí  гараг/ 9:00 цаг 

Á.Ãàíñ¿õèéí нэхэмжлэлтэй иргэний хэргийн талаар

2.Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

                 Шүүгч: Ñ.Áàéãàëüìàà

                 ШХНБД: Á.Òóÿà

                 Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн зàðèì õýñãèéã хангаж шийдвэрлэсэн. 

Оруулсан 2017-05-15 11:14:22
Үзсэн 146

Хэвлэх | Буцах