Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2017-03-10
Шүүх Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

 Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын шүүх

2017.03.06- 03.10-ны өдрийг хүртэлх Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 03 сарын 06-ны өдөр 10 цагт хийсэн шүүх хуралдаан /Даваа гараг/

Г.Цэцгээгийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Э.Гантулгад холбогдох иргэний хэрэгт гаргасан гомдлын талаар

   Гомдол: 2017 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн 157/ШЗ2017/00086 дугаартай шүүгчийн захирамжийг хүчингүй болгуулах тухай.

Шүүгч: С.Байгальмаа, М.Энхмандах, Р.Батбаяр

ШХНБД: Б.Туяа

Шийдсэн байдал: Гомдлыг адил шатны шүүхэд шилжүүлэхээр шийдвэрлэв.

 2017 оны 03 сарын 09-ний өдөр 10 цагт хийсэн шүүх хуралдаан / Пүрэв гараг/

 Н.Цээпэлийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч С.Ганхүүд холбогдох иргэний хэргийн талаар

   Нэхэмжлэлийн шаардлага: Эзэмшил газар чөлөөлүүлэх, эзэмшил газрын хашаа гэрлийн шонгууд кадастрын зургийг сэргээн засварлуулах, учирсан хохирол болох 560.000 төгрөг гаргуулах тухай

Шүүгч: С.Байгальмаа, М.Энхмандах, Р.Батбаяр

ШХНБД: Б.Туяа

Шийдсэн байдал: Ø¿¿õ õóðàëäààíûã 2017 îíû 03 ñàðûí 15-íû 10 öàã õ¿ðòýë õîéøëóóëñàí

2017 оны 03 сарын 10-ны өдөр 10 цагт хийсэн шүүх хуралдаан / Баасан гараг/

Н.Цээпэлийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Бор-Өндөр сумын Засаг Даргад холбогдох иргэний хэргийн талаар

    Нэхэмжлэлийн шаардлага: Гэм хорын хохирол 4.522.770 төгрөг гаргуулах тухай

Шүүгч: Т.Болормаа, М.Энхмандах, Р.Батбаяр

ШХНБД: Б.Туяа

Шийдсэн байдал: Зохигчид эвлэрч хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.

 

Оруулсан 2017-05-15 11:04:58
Үзсэн 197

Хэвлэх | Буцах