Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2017-03-13
Шүүх Ховд аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

Ховд аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрөөс, 2017 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрүүдэд хийсэн

 шүүх хуралдааны тойм

 

1.Б.Бэхбаяр нарын нэхэмжлэлтэй, Д.Даваасүрэнд холбогдох “13 200 000 төгрөг гаргуулах”-ыг хүссэн шүүх хуралдаанаар нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэсэн.

2.Б.Цагаанцоожийн нэхэмжлэлтэй, А.Төлөөвд холбогдох “650 000 төгрөг гаргуулах”-ыг хүссэн шүүх хуралдаанаар зохигчдын эвлэрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.

3.Н.Эрдэнэчимэгийн нэхэмжлэлтэй, Ч.Цэрэннадмидад холбогдох “гэрлэлт цуцлуулах”-ыг хүссэн шүүх хуралдаанаар 3 сарын хугацаа өгч, хэргийг түдгэлзүүлсэн.

4.Д.Амгаландуламын хүсэлттэй “Ажиллаж байсан байдал тогтоолгохыг”-ыг хүссэн шүүх хуралдаанаар хүсэлт гарагчийн хүсэлтийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

5. С.Нямбаярын хүсэлттэй “Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөгчөөр тогтоолгох”-ыг хүссэн шүүх хуралдаанаар хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

6.Х.Рымалдыгийн хүсэлттэй “Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох”-ыг хүссэн шүүх хуралдаанаар хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

7.Ш.Цэцэгмаагийн хүсэлттэй “Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох”-ыг хүссэн шүүх хуралдаанаар хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

8.Х.Күлэмхааны хүсэлттэй “Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох”-ыг хүссэн шүүх хуралдаанаар хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

9.Д.Ичинноровын хүсэлттэй “Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох”-ыг хүссэн шүүх хуралдаанаар хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

10.С.Байгалмаагийн хүсэлттэй “Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох”-ыг хүссэн шүүх хуралдаанаар хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

11.П.Жаргалын хүсэлттэй “Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох”-ыг хүссэн шүүх хуралдаанаар хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

12.С.Динарын хүсэлттэй “Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох”-ыг хүссэн шүүх хуралдаанаар хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

13.Ч.Нямдуламын хүсэлттэй “Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох”-ыг хүссэн шүүх хуралдаанаар хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

14.Б.Бижамилагийн хүсэлттэй “Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох”-ыг хүссэн шүүх хуралдаанаар хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

Тойм гаргасан:

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА                              А.ЗОЛЗАЯА

Оруулсан 2017-03-22 10:38:01
Үзсэн 227

Хэвлэх | Буцах