Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2015-07-01
Шүүх Дархан-Уул,Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

     Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн  хэргийн давж заалдах шатны

шүүхээр 2015 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдөр хянан хэлэлцсэн 

эрүүгийн  хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2015.07.01                                                                        ¹25                                                              Дархан

1. Шүүх хуралдааныг нээж, Сум дундын 7 дугаар шүүхийн /хуучин нэршилээр/ шүүгч З.Тунгалагмаа даргалж шийдвэрлэсэн, 2015 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 257 дугаартай шийтгэврийг эс зөвшөөрч бичсэн зөрчил гаргагч С.Сэржидмаагийн давж заалдах гомдлыг 2015 оын 07 дугаар сарын 01-ний өдөр хүлээн авч танилцаад, шүүгч Д.Буянжаргалын илтгэснээр хянан хэлэлцэв.

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүхийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.1, 31 дүгээр зүйлийн 31.3.2-т зааснаар анхан шатны шүүхийн 257 дугаартай шийтгэвэрт өөрчлөлт оруулан шийдвэрлэв.

 Давж заалдах шатны шүүх хуралдаанд

оролцогчдын талаарх мэдээлэл

 

Давж заалдах шатны шүүхээр шийдвэрлэсэн хэргийн тоо

ДЗ шатны журмаар хэргийг нь шийдвэрлэхэд оролцсон хэргийн оролцогчдын тоо

ДЗ шатны шүүх хуралдаанд биечлэн оролцох тухай хүсэлт гаргасан хүний тоо

ДЗ шатны шүүх хуралдаанд биечлэн оролцох тухай хүсэлт гаргаагүй хүний тоо

Нүүдэллэн ажилласан эсэх

1

1

-

-

-

Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн

шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга     Э.Ундрам

Оруулсан 2015-07-22 17:05:36
Үзсэн 172

Хэвлэх | Буцах