Шүүхүүд

Нэр Холбоо барих хаяг
Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Сүхбаатарын гудамж
Утас:51-263446 Факс:70118669 Зип код:
Веб сайт: http://www.sukhbaatar.court.gov.mn/
Е-майл: irgen_ankhan1@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүрэг
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө
Утас:320791 Факс:11-341474 Зип код:
Веб сайт: www.civilcourt-2.mn
Е-майл: i_bkhs_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүрэг
Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг
Утас:70212094 Факс:70210234 Зип код:
Веб сайт: http://baganuurshuukh.mn/
Е-майл: irgen_ankhan3@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Багануур дүүрэг болон Төв аймгийн Мөнгөнморьт, Баяндэлгэр сумд, Хэнтий аймгийн Цэнхэр-Мандал сум
Багахангай, Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг
Утас:70233880 Факс:70232508 Зип код:
Веб сайт: www.court4th.mn
Е-майл: nalaikh_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Налайх, Багахангай дүүрэг болон Төв аймгийн Баян, Баянжаргалан, Эрдэнэ сумд
Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Их засагийн өргөн чөлөө
Утас:11-450329 Факс:11-458385 Зип код:
Веб сайт: http://bsch-districtcriminalcourt.gov.mn
Е-майл: d_bsch_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Баянзүрх дүүрэг, Их засгийн өргөн чөлөө
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, Замчдын гудамж
Утас:11-326586 Факс:11-326586 Зип код:
Веб сайт: http://www.bayangol.court.gov.mn/
Е-майл: eruu_ankhan2@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүрэг
Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг
Утас:70212094 Факс:70210234 Зип код:
Веб сайт: http://baganuurshuukh.mn/
Е-майл: baganuur_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Багануур дүүрэг болон Төв аймгийн Мөнгөнморьт, Баяндэлгэр сумд, Хэнтий аймгийн Цэнхэр-Мандал сум
Багахангай, Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг
Утас:70232518 Факс: Зип код:
Веб сайт: http://bagakhangai-nalaikh.court.gov.mn/
Е-майл: eruu_ankhan4@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Налайх, Багахангай дүүрэг болон Төв аймгийн Баян, Баянжаргалан, Эрдэнэ сумд
Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Архангай аймаг, Эрдэнэбулган сум
Утас:70332942 Факс:70332930 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.ar.gov.mn/
Е-майл: zakhirgaa1@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Архангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум
Утас:70423705 Факс:70423705 Зип код:
Веб сайт: http://www.courtbu.mn/
Е-майл: bayan-ulgii_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Баян-Өлгий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Баянхонгор аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум
Утас:70440554 Факс:70442453 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.bkh.gov.mn/
Е-майл: zakhirgaa3@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Баянхонгор аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Говь-Алтай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум
Утас:70484175 Факс:70483775 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.go.gov.mn/
Е-майл: zakhirgaa4@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Говь-Алтай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Говьсүмбэр аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум
Утас:70543129 Факс:70543129 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.gs.gov.mn/
Е-майл: zakhirgaa5@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Говьсүмбэр аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дархан-Уул аймаг, Дархан сум
Утас:70370023 Факс:70373331 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.da.gov.mn/
Е-майл: zakhirgaa6@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дорноговь аймаг /Сайншанд сум/
Утас:70522612 Факс:70522612 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.do.gov.mn/frontend/
Е-майл: zakhirgaa7@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорноговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Дорнод аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дорнод аймаг, Хэрлэн сум
Утас:70582228 Факс:70584971 Зип код:
Веб сайт: http://courtdornod.mn
Е-майл: zakhirgaa8@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорнод аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Дундговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум
Утас:70522418 Факс:70593692 Зип код:
Веб сайт: http://dundgovi-court.mn
Е-майл: zakhirgaa9@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дундговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Завхан аймаг, Улиастай сум
Утас:70463630 Факс:70463969 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.za.gov.mn/
Е-майл: zakhirgaa10@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Завхан аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум
Утас:70356039 Факс:70359721 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.or.gov.mn/
Е-майл: zakhirgaa11@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Булган, Орхон аймгийн засаг, захиргаа нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Өмнөговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум
Утас:70533631 Факс:70533631 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.umnugobi.gov.mn/
Е-майл: zakhirgaa12@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өмнөговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Өвөрхангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум
Утас:70322788 Факс:70322448 Зип код:
Веб сайт: http://court.ov.gov.mn/
Е-майл: zakhirgaa13@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өвөрхангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт сум
Утас:70518447 Факс:70518671 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.su.gov.mn/
Е-майл: zakhirgaa14@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Сүхбаатар аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Төв аймаг, Зуунмод сум
Утас:70272421 Факс:70273881 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.tuv.mn/
Е-майл: zakhirgaa15@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Төв аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Увс аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Увс аймаг, Улаангом сум
Утас:70452484 Факс:70452484 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.uv.gov.mn/
Е-майл: zakhirgaa16@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Увс аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Ховд аймаг, Жаргалант сум
Утас:70433912 Факс:70432552 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.kho.gov.mn/
Е-майл: zakhirgaa17@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Ховд аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум
Утас:70383257 Факс:70384652 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.khs.gov.mn/
Е-майл: zakhirgaa18@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Хөвсгөл аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Хэнтий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум
Утас:70562290 Факс:70562290 Зип код:
Веб сайт: http://www.courtkhe.mn/
Е-майл: zakhirgaa19@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Хэнтий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Самбуугийн гудамж
Утас:331063 Факс:264681 Зип код:
Веб сайт: http://www.admincourt.gov.mn/main/
Е-майл: zakhirgaa20@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Архангай аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Утас:70332867 Факс:70332867 Зип код:65139
Веб сайт: http://www.court.ar.gov.mn
Е-майл: arkhangai_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Архангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум
Утас:70427000 Факс:70427000 Зип код:83129
Веб сайт: http://www.courtbu.mn
Е-майл: bayan-ulgii_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Баян-Өлгий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Баянхонгор аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум
Утас:70440554 Факс:70442186 Зип код:64101
Веб сайт: http://www.court.bkh.gov.mn
Е-майл: bayankhongor_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Баянхонгор аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Булган аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Булган сум Булган аймаг
Утас:70342204 Факс:70342989 Зип код:63085
Веб сайт: http://www.court.bu.gov.mn
Е-майл: bulgan_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Булган аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Говь-Алтай аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг сум
Утас:70484175 Факс:70483775 Зип код:82130
Веб сайт: http://www.court.go.gov.mn
Е-майл: govi-altan_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Говь-Алтай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Говьсүмбэр аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум
Утас:70543129 Факс:70543010 Зип код:42019
Веб сайт: http://www.court.gs.gov.mn
Е-майл: govisumber_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Говьсүмбэр аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж, Дорноговь аймгийн Айраг, Даланжаргалан сумд болон Дундговь аймгийн Баянжаргалан, Цагаандэлгэр сумд
Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дархан-Уул аймаг Дархан сум
Утас:70370023 Факс:70373180 Зип код:45065
Веб сайт: http://www.darkhancourt.mn/
Е-майл: darkhan_ankhan_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дархан-Уул аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Дорноговь аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дорноговь аймаг Сайншанд сум
Утас:70522340 Факс:70522340 Зип код:44107
Веб сайт: http://www.court.do.gov.mn/frontend/
Е-майл: dorno-govi_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорноговь аймгийн Алтанширээ, Дэлгэрэх, Сайхандулаан, Мандах, Хөвсгөл, Хатанбулаг, Сайншанд сумд
Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь Сум дундын шүүх Дорноговь аймаг Замын-Үүд сум
Утас:70521158 Факс:70521158 Зип код:44013
Веб сайт: http://www.court.zamin-uud.do.gov.mn/
Е-майл: zamiin-uud_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорноговь аймгийн Улаанбадрах, Эрдэнэ, Өргөн, Замын-Үүд сумд
Дорнод аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дорнод аймаг /Хэрлэн сум/
Утас:70582228 Факс:70584865 Зип код:21075
Веб сайт: http://courtdornod.mn
Е-майл: dornod_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорнод аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Дундговь аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум
Утас:70593016 Факс:70593692 Зип код:48101
Веб сайт: http://dundgovi-court.mn
Е-майл: dornogovi_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дундговь аймгийн Цагаан-дэлгэр, Баянжаргалан сумдаас бусад бүх засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Завхан аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Завхан аймаг, Улиастай
Утас:70463630 Факс:70463969 Зип код:81095
Веб сайт: http://www.court.za.gov.mn/
Е-майл: zavkhan_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Завхан аймгийн Улиастай, Алдархаан, Дөрвөлжин, Завхан-Мандал, Идэр, Отгон, Ургамал, Цагаанхайрхан, Цагаанчулуут, Цэцэн-Уул, Сантмаргац, Сонгино, Шилүүстэй, Яруу, Эрдэнэхайрхан сумд
Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь Сум дундын шүүх Завхан аймаг, Тосонцэнгэл сум
Утас:70468075 Факс:70468033 Зип код:81030
Веб сайт: http://court.tosontsengel.za.gov.mn/
Е-майл: tosontsengel_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Завхан аймгийн Тэс, Баянтэс, Баянхайрхан, Асгат, Түдэвтэй, Нөмрөг, Тэлмэн, Их-Уул, Тосонцэнгэл сумд
Орхон аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум,
Утас:70359678 Факс:70357301 Зип код:61000
Веб сайт: http://www.court.or.gov.mn/
Е-майл: orkhon_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Орхон аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Өмнөговь аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум
Утас:70533631 Факс:70532306 Зип код:46081
Веб сайт: http://www.court.umnugobi.gov.mn/
Е-майл: umnugovi_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өмнөговь аймгийн Баяндалай, Булган, Гурвантэс, Даланзадгад, Мандал-Овоо, Номгон, Ноён, Сэврэй, Ханхонгор, Хүрмэн, Цогт-Овоо сумд
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь Сум дундын шүүх Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум
Утас:70535181 Факс:70535161 Зип код:
Веб сайт: www.khanbogd.om.court.gov.mn,
Е-майл: khanbogd_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо, Манлай, Цогтцэций, Ханбогд сумд
Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум
Утас:70322788 Факс:70322257 Зип код:62173
Веб сайт: http://court.ov.gov.mn/
Е-майл: uvurkhangai_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-Улаан, Богд, Уянга, Тарагт, Гучин-Ус, Зүүнбаян-Улаан, Нарийн тээл, Хайрхандулаан, Сант, Төгрөг, Баянгол, Арвайхээр сумд
Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Сум дундын шүүх Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум
Утас:70327628 Факс:70327389 Зип код:62090
Веб сайт: http://www.kharkhorincourt.gov.mn/
Е-майл: kharkhorin_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өвөрхангай аймгийн Хархорин, Хужирт, Бат-Өлзий, Есөнзүйл, Өлзийт, Бүрд, Баян-Өндөр сумд болон Төв аймгийн Эрдэнэсант сум
Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт
Утас:70518447 Факс:70518727 Зип код:01512-21727
Веб сайт: http://www.court.su.gov.mn/
Е-майл: sukhbaatar_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Сүхбаатар аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Сэлэнгэ аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум
Утас:70362294 Факс:7036-2294 Зип код:43081
Веб сайт: http://www.court.se.gov.mn/
Е-майл: selenge_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг, Зүүнбүрэн, Ерөө, Түшиг, Шаамар, Хүдэр, Жавхлант, Цагааннуур, Хушаат, Сүхбаатар сумд
Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын шүүх Сэлэнгэ аймаг Мандал сум
Утас:70367668 Факс:70362339 Зип код:43030
Веб сайт: http://www.court.zuunkharaa.se.gov.mn/
Е-майл: mandal_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Сэлэнгэ аймгийн Мандал, Баянгол сумд болон Төв аймгийн Сүмбэр, Жаргалант, Борнуур, Батсүмбэр сумд
Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын шүүх Сэлэнгэ аймаг, Сайхан сум, хөтөл
Утас:70368133 Факс:70368451 Зип код:43131
Веб сайт: http://www.court.khotol.se.gov.mn/
Е-майл: saikhan_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Сэлэнгэ аймгийн Орхон, Орхонтуул, Баруунбүрэн, Сант, Сайхан сумд
Төв аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Төв аймаг, Зуунмод сум
Утас:70272421 Факс:70272695 Зип код:41111
Веб сайт: http://www.court.tuv.mn/
Е-майл: tuv_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Төв аймгийн Зуунмод, Алтанбулаг, Баян-Өнжүүл, Баянцогт, Баянцагаан, Баянхангай, Бүрэн, Дэлгэрхаан, Сэргэлэн, Лүн, Өндөрширээт, Архуст, Аргалант, Цээл, Баянчандмань, Заамар, Угтаалцайдам сумд
Увс аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Увс аймаг, Улаангом сум
Утас:70452484 Факс:70452202 Зип код:85165
Веб сайт: http://www.court.uv.gov.mn/
Е-майл: uvs_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Увс аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Ховд аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Ховд аймаг, Жаргалант сум
Утас:70433912 Факс:50434167 Зип код:84147
Веб сайт: http://www.court.kho.gov.mn/
Е-майл: khovd_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Ховд аймгийн Дөргөн, Буянт, Дарви, Дуут, Жаргалант, Зэрэг, Манхан, Мянгад, Чандмань, Эрдэнэбүрэн, Ховд сумд
Ховд аймгийн Булган сум дахь сум дундын шүүх Ховд аймаг, Булган сум
Утас:70436280 Факс:70436261 Зип код:84211
Веб сайт: http://www.court26.kho.gov.mn/
Е-майл: bulgan_kho_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Ховд аймгийн Булган, Алтай, Үенч, Цэцэг, Мөст, Мөнххайрхан сумд
Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хөвсгөл аймаг, Мөрөн хот
Утас:70383257 Факс:70382539 Зип код:01382-22517
Веб сайт: http://www.court.khs.gov.mn/
Е-майл: khuvsgul_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Хөвсгөл аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Хэнтий аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хэнтий аймаг, Өндөрхаан
Утас:70562191 Факс:70562516 Зип код:23123
Веб сайт: http://www.courtkhe.mn/
Е-майл: khentii_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Хэнтий аймгийн Мөрөн, Дэлгэрхаан, Жаргалтхаан, Өмнө-Дэлгэр, Батширээт, Биндэр, Баян-Адарга, Дадал, Норовлин, Баян-Овоо, Батноров, Хэрлэн сумд
Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүх Хэнтий аймаг, Бор өндөр сум
Утас:70567006 Факс:70567164 Зип код:23185
Веб сайт: http://borundur.khe.court.gov.mn/
Е-майл: bor-undur@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорноговь аймгийн Иххэт сум болон Хэнтий аймгийн Галшар, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сумд
Архангай аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Утас:70332867 Факс:70332867 Зип код:65139
Веб сайт: http://www.court.ar.gov.mn
Е-майл: arkhangai_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Архангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум
Утас:70427000 Факс:70427000 Зип код:83129
Веб сайт: http://www.courtbu.mn
Е-майл: bayan-ulgii_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Баян-Өлгий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Баянхонгор аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум
Утас:70440554 Факс:70442186 Зип код:64101
Веб сайт: http://www.court.bkh.gov.mn
Е-майл: bayankhongor_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Баянхонгор аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Булган аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Булган сум Булган аймаг
Утас:70342204 Факс:70342989 Зип код:63085
Веб сайт: http://www.court.bu.gov.mn
Е-майл: bulgan_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Булган аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Говь-Алтай аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг сум
Утас:70484175 Факс:70483775 Зип код:82130
Веб сайт: http://www.court.go.gov.mn
Е-майл: govi-altan_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Говь-Алтай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Говьсүмбэр аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум
Утас:70543129 Факс:70543010 Зип код:42019
Веб сайт: http://www.court.gs.gov.mn
Е-майл: govisumber_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Говьсүмбэр аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж, Дорноговь аймгийн Айраг, Даланжаргалан сумд болон Дундговь аймгийн Баянжаргалан, Цагаандэлгэр сумд
Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дархан-Уул аймаг Дархан сум
Утас:70370023 Факс:70373180 Зип код:45065
Веб сайт: http://www.darkhancourt.mn/
Е-майл: darkhan_ankhan_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дархан-Уул аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Дундговь аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум
Утас:70593016 Факс:70593692 Зип код:48101
Веб сайт: http://dundgovi-court.mn
Е-майл: dornogovi_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дундговь аймгийн Цагаан-дэлгэр, Баянжаргалан сумдаас бусад бүх засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Завхан аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Завхан аймаг, Улиастай
Утас:70463630 Факс:70463969 Зип код:81095
Веб сайт: http://www.court.za.gov.mn/
Е-майл: zavkhan_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Завхан аймгийн Улиастай, Алдархаан, Дөрвөлжин, Завхан-Мандал, Идэр, Отгон, Ургамал, Цагаанхайрхан, Цагаанчулуут, Цэцэн-Уул, Сантмаргац, Сонгино, Шилүүстэй, Яруу, Эрдэнэхайрхан сумд
Орхон аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум,
Утас:70359678 Факс:70357301 Зип код:61000
Веб сайт: http://www.court.or.gov.mn/
Е-майл: orkhon_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Орхон аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Өмнөговь аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхx Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум
Утас:70533631 Факс:70532306 Зип код:46081
Веб сайт: http://www.court.umnugobi.gov.mn/
Е-майл: umnugovi_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өмнөговь аймгийн Баяндалай, Булган, Гурвантэс, Даланзадгад, Мандал-Овоо, Номгон, Ноён, Сэврэй, Ханхонгор, Хүрмэн, Цогт-Овоо сумд
Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум
Утас:70322788 Факс:70322257 Зип код:62173
Веб сайт: http://court.ov.gov.mn/
Е-майл: uvurkhangai_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-Улаан, Богд, Уянга, Тарагт, Гучин-Ус, Зүүнбаян-Улаан, Нарийн тээл, Хайрхандулаан, Сант, Төгрөг, Баянгол, Арвайхээр сумд
Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт
Утас:70518447 Факс:70518727 Зип код:01512-21727
Веб сайт: http://www.court.su.gov.mn/
Е-майл: sukhbaatar_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Сүхбаатар аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Сэлэнгэ аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум
Утас:70362294 Факс:7036-2294 Зип код:43081
Веб сайт: http://www.court.se.gov.mn/
Е-майл: selenge_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг, Зүүнбүрэн, Ерөө, Түшиг, Шаамар, Хүдэр, Жавхлант, Цагааннуур, Хушаат, Сүхбаатар сумд
Төв аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Төв аймаг, Зуунмод сум
Утас:70272421 Факс:70272695 Зип код:41111
Веб сайт: http://www.court.tuv.mn/
Е-майл: tuv_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Төв аймгийн Зуунмод, Алтанбулаг, Баян-Өнжүүл, Баянцогт, Баянцагаан, Баянхангай, Бүрэн, Дэлгэрхаан, Сэргэлэн, Лүн, Өндөрширээт, Архуст, Аргалант, Цээл, Баянчандмань, Заамар, Угтаалцайдам сумд
Увс аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Увс аймаг, Улаангом сум
Утас:70452484 Факс:70452202 Зип код:85165
Веб сайт: http://www.court.uv.gov.mn/
Е-майл: uvs_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Увс аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Ховд аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ховд аймаг, Жаргалант сум
Утас:70433912 Факс:50434167 Зип код:84147
Веб сайт: http://www.court.kho.gov.mn/
Е-майл: khovd_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Ховд аймгийн Дөргөн, Буянт, Дарви, Дуут, Жаргалант, Зэрэг, Манхан, Мянгад, Чандмань, Эрдэнэбүрэн, Ховд сумд
Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хөвсгөл аймаг, Мөрөн хот
Утас:70383257 Факс:70382539 Зип код:01382-22517
Веб сайт: http://www.court.khs.gov.mn/
Е-майл: khuvsgul_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Хөвсгөл аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Хэнтий аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хэнтий аймаг, Өндөрхаан
Утас:70562191 Факс:70562516 Зип код:23123
Веб сайт: http://www.courtkhe.mn/
Е-майл: khentii_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Хэнтий аймгийн Мөрөн, Дэлгэрхаан, Жаргалтхаан, Өмнө-Дэлгэр, Батширээт, Биндэр, Баян-Адарга, Дадал, Норовлин, Баян-Овоо, Батноров, Хэрлэн сумд
Дорноговь аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дорноговь аймаг Сайншанд сум
Утас:70522340 Факс:70522340 Зип код:44107
Веб сайт: http://www.court.do.gov.mn/frontend/
Е-майл: dorno-govi_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорноговь аймгийн Алтанширээ, Дэлгэрэх, Сайхандулаан, Мандах, Хөвсгөл, Хатанбулаг, Сайншанд сумд
Дорнод аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дорнод аймаг /Хэрлэн сум/
Утас:70582228 Факс:70584865 Зип код:21075
Веб сайт: http://courtdornod.mn
Е-майл: dornod_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорнод аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Булган аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Булган сум Булган аймаг
Утас:70342204 Факс:70342989 Зип код:63085
Веб сайт: http://www.court.bu.gov.mn
Е-майл: bulgan_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Булган аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Сэлэнгэ аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум
Утас:70362294 Факс:7036-2294 Зип код:43081
Веб сайт: http://www.court.se.gov.mn/
Е-майл: selenge_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг, Зүүнбүрэн, Ерөө, Түшиг, Шаамар, Хүдэр, Жавхлант, Цагааннуур, Хушаат, Сүхбаатар сумд
Нэр Холбоо барих хаяг
Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дорнод аймаг, Чойбалсан
Утас:70582228 Факс:70584840 Зип код:
Веб сайт: http://courtdornod.mn
Е-майл: irgen_davakh1@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорнод, Сүхбаатар аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Хэнтий аймгийн Цэнхэр-Мандал сумаас бусад засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Говьсүмбэр, Дорноговь аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дорноговь аймаг, Сайншанд сум
Утас:70522144 Факс:70522144 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.do.gov.mn/frontend/
Е-майл: govisumber_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Говьсүмбэр, Дорноговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Дундговь аймгийн Баянжаргалан, Цагаандэлгэр сумд
Өмнөговь, Дундговь, Төв аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум
Утас:70533631 Факс:70532445 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.umnugobi.gov.mn/
Е-майл: irgen_davakh3@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өмнөговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Дундговь аймгийн Баянжаргалан, Цагаандэлгэр сумдаас бусад засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Архангай, Баянхонгор, Өвөрхангай аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум
Утас:70322909 Факс:70322909 Зип код:
Веб сайт: http://court.ov.gov.mn/
Е-майл: irgen_davakh4@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Архангай, Баянхонгор, Өвөрхангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Төв аймгийн Эрдэнэсант сум
Говь-Алтай, Завхан аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Завхан аймаг, Улиастай
Утас:70463630 Факс:70463969 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.za.gov.mn/
Е-майл: irgen_davakh5@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Говь-Алтай, Завхан аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Баян-Өлгий, Увс, Ховд аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ховд аймаг, Жаргалант сум
Утас:70433912 Факс:70433843 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.kho.gov.mn/
Е-майл: irgen_davakh6@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Баян-Өлгий, Увс, Ховд аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Булган, Орхон, Хөвсгөл аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум
Утас:70356039 Факс:70359678 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.or.gov.mn/
Е-майл: irgen_davakh7@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Булган, Орхон аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 8 дугаар шүүх Хөвсгөл аймаг, Мөрөн хот
Утас:70383257 Факс:70382251 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.khs.gov.mn/
Е-майл: irgen_davakh8@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Хөвсгөл аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Дархан-Уул,Сэлэнгэ аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дархан-Уул аймаг, Дархан сум
Утас:70375085 Факс:70375612 Зип код:
Веб сайт: http://www.courtda.mn/
Е-майл: darkhan_davakh_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Төв аймгийн Сүмбэр, Жаргалант, Борнуур, Батсүмбэр сумд
Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Баруун сэлбийн гудамж -13
Утас:320791 Факс:310678 Зип код:
Веб сайт: http://court.ub.gov.mn/
Е-майл: irgen_davakh10@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Төв аймгийн Зуунмод, Алтанбулаг, Баян-Өнжүүл, Баянцогт, Баянцагаан, Баянхангай, Бүрэн, Дэлгэрхаан, Сэргэлэн, Лүн, Өндөрширээт, Архуст, Аргалант, Цээл, Баянчандмань, Заамар, Угтаалцайдам, Мөнгөнморьт, Баяндэлгэр, Баян, Эрдэнэ, Баянжаргалан сумд, Хэнтий аймгийн Цэнхэр-Мандал сум
Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дорнод аймаг, Хэрлэн сум
Утас:70582228 Факс:70584840 Зип код:
Веб сайт: http://courtdornod.mn
Е-майл: eruu_davakh1@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорнод, Сүхбаатар аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Хэнтий аймгийн Цэнхэр-Мандал сумаас бусад засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Говьсүмбэр, Дорноговь аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дорноговь аймаг, Сайншанд сум
Утас:70522602 Факс:70522602 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.do.gov.mn/frontend/
Е-майл: eruu_davakh2@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Говьсүмбэр, Дорноговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Дундговь аймгийн Баянжаргалан, Цагаандэлгэр сумд
Өмнөговь, Дундговь, Төв аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум
Утас:70533631 Факс:70532445 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.umnugobi.gov.mn/
Е-майл: eruu_davakh3@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өмнөговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Дундговь аймгийн Баянжаргалан, Цагаандэлгэр сумдаас бусад засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Архангай, Баянхонгор, Өвөрхангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум
Утас:70322909 Факс:70322909 Зип код:
Веб сайт: http://court.ov.gov.mn/
Е-майл: eruu_davakh4@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Архангай, Баянхонгор, Өвөрхангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Төв аймгийн Эрдэнэсант сум
Говь-Алтай, Завхан аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Завхан аймаг, Улиастай сум
Утас:70463630 Факс:70463969 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.za.gov.mn/
Е-майл: eruu_davakh5@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Говь-Алтай, Завхан аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Баян-Өлгий, Увс, Ховд аймгийн Эрүүгий хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ховд аймаг, Жаргалант сум
Утас:70433912 Факс:70433843 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.kho.gov.mn/
Е-майл: eruu_davakh6@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Баян-Өлгий, Увс, Ховд аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Булган, Орхон, Хөвсгөл аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум
Утас:70356039 Факс:70359678 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.or.gov.mn/
Е-майл: eruu_davakh7@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Булган, Орхон аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 8 дугаар шүүх Хөвсгөл аймаг, Мөрөн хот
Утас:70383257 Факс:70382251 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.khs.gov.mn/
Е-майл: eruu_davakh8@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Хөвсгөл аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Дархан-Уул,Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дархан-Уул аймаг, Дархан сум
Утас:70375085 Факс:70375612 Зип код:
Веб сайт: http://www.courtda.mn/
Е-майл: darkhan_davakh_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Төв аймгийн Сүмбэр, Жаргалант, Борнуур, Батсүмбэр сумд
Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Баруун сэлбийн гудамж -13
Утас:320791 Факс:310678 Зип код:
Веб сайт: http://court.ub.gov.mn/
Е-майл: eruu_davakh10@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Төв аймгийн Зуунмод, Алтанбулаг, Баян-Өнжүүл, Баянцогт, Баянцагаан, Баянхангай, Бүрэн, Дэлгэрхаан, Сэргэлэн, Лүн, Өндөрширээт, Архуст, Аргалант, Цээл, Баянчандмань, Заамар, Угтаалцайдам, Мөнгөнморьт, Баяндэлгэр, Баян, Эрдэнэ, Баянжаргалан сумд, Хэнтий аймгийн Цэнхэр-Мандал сум
Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Самбуугийн гудамж
Утас:7013-0104 Факс:7013-0104 Зип код:
Веб сайт: www.admincourt2.gov.mn
Е-майл: contact@admincourt2.gov.mn, zakhirgaa_davakh@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Монгол Улсын засаг засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Нэр Холбоо барих хаяг
Улсын дээд шүүх Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Самбуугийн гудамж
Утас:51-261455 Факс:11-320622 Зип код:
Веб сайт: www.supremecourt.mn
Е-майл: info@supremecourt.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж